สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

รวมสถานที่ทำบุญออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน .. ก็ได้บุญ

รวมสถานที่ทำบุญออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน .. ก็ได้บุญ
รวมสถานที่ทำบุญออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน .. ก็ได้บุญ

วันเข้าพรรษาปีนี้ เป็นวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะ เวลา 3 เดือน ซึ่งในช่วงฤดูเข้าพรรษาตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนก็ถือโอกาสนี้ ในการบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งมีสิ่งที่พิเศษแตกต่างจากวันสำคัญอื่น ๆ 
คือ มีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ สำหรับการอยู่จำพรรษา

- แต่เนื่องด้วยสถานการณ์COVID-19การเดินทางออกนอกบ้านมีความเสี่ยงมากขึ้น
และในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเราสามารถทำบุญออนไลน์ เพื่อเติมความสุขให้ชีวิตให้ชีวิตอื่น ๆ 
วันนี้ก๊อดจิจะขอรวบรวม 5 สถานที่ทำบุญออนไลน์มาให้ครับ

โรงพยาบาลศิริราช 
จัดตั้งกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด สำหรับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย COVID-19 
คลิก https://bit.ly/3k8kDut

โรงพยาบาลรามาธิบดี
นอกจากจะมีการจัดให้มีการฟังธรรมะออนไลน์แล้ว ทางมูลนิธิรามาธิบดี ยังเปิดรับบริจาคทำบุญออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วย
คลิก https://bit.ly/3exTduI

โรงพยาบาลสงฆ์ 
เป็นการทำบุญออนไลน์โดยบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพระสงฆ์อาพาธ ยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดนี้ กลุ่มพระสงฆ์จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก ๆ ครับ 
คลิก https://bit.ly/3eAUYXL

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พุทธศาสนา (มศพ.) 
เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเป็นสาธารณะกุศล 
คลิก  https://bit.ly/3zaf574

มูลนิธิกระจกเงา 
จัดตั้งเพื่อสนับสนุนโครงการ ”ช่วยกันเองช่วยเติมลมหายใจ” โดยจัดเตรียมถังออกซิเจนเพื่อช่วยผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวก ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำและประชาชนที่อยู่ระหว่างการรอเตียงทั้งนี้ยังมีการแจก“กล่องแบ่งปัน”เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ป่วย
คลิก https://bit.ly/3eCInU5

การทำบุญออนไลน์ไม่ได้หมายถึงการบริจาคด้วยเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตอื่น การที่เราทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ก็ถือเป็นการทำดีที่จะก่อให้เกิดความสุขในหัวใจของเรา