สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ตรวจโควิดด้วยชุดทดสอบแอนติเจน รู้ผลภายใน 30 นาที

ตรวจโควิดด้วยชุดทดสอบแอนติเจน รู้ผลภายใน 30 นาที
ตรวจโควิดด้วยชุดทดสอบแอนติเจน รู้ผลภายใน 30 นาที

ในช่วงเวลานี้พี่ก๊อดจิคิดว่าเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการใช้ชุดทดสอบ แอนติเจน (Antigen Test Kit) เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 กันมาบ้างแล้ว แต่พี่ก๊อดจิเชื่อว่ายังมีเพื่อน ๆ หลายคนสงสัยว่า ชุดตรวจนี้มีวิธีการใช้
งานอย่างไร? วันนี้พี่ก๊อดจิจะมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังครับ 

ชุดทดสอบแอนติเจน (Antigen Test Kit) เป็นชุดทดสอบตรวจหาโปรตีนของเชื้อไวรัสก่อโรค COVID-19 ที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยการ SWAB ทางโพรงจมูกนั่นเองครับ ซึ่งจะสามารถออกผลตรวจสำหรับคัดกรองผู้ติดเชื้อได้ภายใน 30 นาที

ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเอง
1. ทำการ SWAB ทางโพรงจมูก
2. เมื่อ SWAB เรียบร้อย จุ่มก้านสำลีที่ SWAB แล้วลงในหลอดที่มีน้ำยาสกัด หรือน้ำยาเทส แกว่ง
หรือหมุนเบา ๆ อย่างน้อย 5 รอบ พร้อมกับบีบก้นหลอด เพื่อให้เชื้อที่เราเก็บมาละลายในน้ำยาตรวจ
นำไม้ SWAB ออก และปิดด้วยจุกฝาหลอดหยด
3. หยดน้ำยาลงในตลับทดสอบ ตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อครับ
4. รออ่านผล ตามช่วงเวลาที่ชุดตรวจกำหนดประมาณ 15-30 นาที (ห้ามอ่านผลก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด)

วิธีอ่านผลตรวจ
1. บนตลับทดสอบจะมีแถบการแสดงผลที่เป็นตรวจ C (Control Line) และ ตัว T (Test Line) โดยจะต้องมีเส้นขึ้นบนแถบตัว C เนื่องจากเป็นแถบควบคุม ถ้าแถบตัว C ไม่ขึ้นหมายความว่าที่ตรวจมาทั้งหมดไม่ถูกต้อง
2. เมื่อแถบตัว C ขึ้นเรียบร้อย ให้ดูแถบตัว T หากมีเส้นแสดงขึ้น 2 ขีด แสดงว่าว่าเราติดเชื้อ COVID-19 ถ้าเราไม่ติดเชื้อ COVID-19 จะขึ้นแค่ขีดเดียว
3. หากตรวจตามขั้นตอนที่ระบุแล้ว ผลออกมาติดเชื้อ COVID-19 ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยบริการใกล้บ้าน ที่ติดต่อได้ เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม.
4. ส่วนในกรณีที่ผลการทดสอบเป็นลบ อาจไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อเสมอไปหากประเมินตัวเองแล้วว่า เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงควรแยกกักตัว และทดสอบซ้ำอีกครั้งภายหลัง 3-5 วัน จากการทดสอบครั้งแรก

ทั้งนี้ห้ามนำอุปกรณ์ หรือตลับทดสอบอันเดิมมาใช้ซ้ำ ส่วนชุดตรวจที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์ของชุดตรวจที่เหลือจากการใช้งานให้แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ และแยกใส่ถุงขยะอันตรายปิดให้มิดชิดแล้วทิ้ง พร้อมกับล้างมือให้สะอาดภายหลังทำการทดสอบด้วยนะครับ