สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เช็กเลย! ผู้ป่วย COVID-19 ทั้ง 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง?

เช็กเลย! ผู้ป่วย COVID-19 ทั้ง 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง?
เช็กเลย! ผู้ป่วย COVID-19 ทั้ง 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง?

เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ จึงได้มีการประเมินอาการของผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้วจึงส่งเข้ารับการรักษาตามระดับของอาการต่อไป ส่วนหนึ่งเพื่อการจัดสรรเตียงให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ก่อนอื่นหากมีการตรวจพบเชื้อ COVID-19 แพทย์จะประเมินอาการของผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 3 สี เริ่มจาก
สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ

สีเขียว
ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก ไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้น สามารถพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม / ฮอสพิเทล
(Hospitel) หรือแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

สีเหลือง
ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุ่นแรง เช่น เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย อ่อนเพลีย หายใจเร็ว ปอดอักเสบ ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

สีแดง
กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่น หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก ตอบสนองช้า หายใจลำบาก มีภาวะปอดบวม เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ดังนั้น ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นขณะอยู่บ้าน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย เพื่อลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นครับ