สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

วิธีสังเกตยา “หมดอายุ” ยาเสื่อมสภาพ ดูอย่างไร?

วิธีสังเกตยา “หมดอายุ” ยาเสื่อมสภาพ ดูอย่างไร?
วิธีสังเกตยา “หมดอายุ” ยาเสื่อมสภาพ ดูอย่างไร?

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่รุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้มีเพื่อน ๆ หลายคนที่ซื้อสินค้าต่าง ๆ มากักตุนไว้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภค รวมไปถึงยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งเพื่อน ๆ ทราบหรือไม่ครับว่ายาต่าง ๆ ที่ซื้อมานั้นหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพแล้วหรือยัง? มีวิธีสังเกตอย่างไรบ้าง? ก๊อดจิจะมาอธิบายให้ฟังครับ

ยาหมดอายุสังเกตจากอะไร?
- ดูวันหมดอายุจากฉลากยา หรือบนบรรจุภัณฑ์
- ยารูปแบบต่าง ๆ สามารถสังเกตได้จาก สี กลิ่น รสชาติที่เปลี่ยนไป

ลักษณะของยาแต่ละประเภทที่ไม่ได้มาตรฐานมีวิธีสังเกตอย่างไร?

ยาน้ำ : ลักษณะยาน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน คือ ตัวยาจะตกตะกอนจะจับกันเป็นก้อนแข็งเกาะติดแน่น เขย่าแล้วไม่กระจายตัว มีความข้นขึ้น มีกลิ่น สี หรือรสชาติเปลี่ยนไป

ยาเม็ด : แตกร่วน สีเปลี่ยน มีจุดด่าง และขึ้นรา หากเป็นแคปซูลจะมีลักษณะพองออก และผงยาในแคปซูลเปลี่ยนสี

ยารูปแบบครีม หรือเจล (หลอดบีบ) : แยกชั้น สี เนื้อสัมผัส และความหนืดที่เปลี่ยนไป เนื้อขุ่นไม่เป็นเนื้อเดียวกัน

วิธีเก็บรักษายา

-ควรเก็บยาในอุณหภูมิที่ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส แต่ยาบางชนิดที่ระบุว่าต้องแช่เย็นควรเก็บในตู้เย็น
เช่น ไม่ควรเก็บในแช่แข็ง และควรหลีกเลี่ยงการเก็บยาใกล้อุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตา ไมโครเวฟ เป็นต้น

-ไม่ควรเก็บยาในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง ในที่มีความชื้น และไม่ควรแกะเม็ดยาออกจากบรรจุภัณฑ์ หากยังไม่ต้องการใช้งาน