สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

มาเปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมัน" เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ

มาเปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมัน" เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
มาเปลี่ยน "ขยะพลาสติก" ให้เป็น "น้ำมัน" เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ

-พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง คงทนความร้อนได้ดี จึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในสินค้าหลายชนิด

-โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561 พบว่าในประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยขยะที่พบมากที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก และหลอดดูดน้ำ

-ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกจะหมดไป หากพวกเรามองวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส ด้วยนวัตกรรมแปรสภาพ “ขยะพลาสติก” ให้เป็น “น้ำมัน” กับ เทคโนโลยีไพโรไลซิส

-ก๊อดจิจะพาทุกคนไปรู้จักกับ "เทคโนโลยีไพโรไลซิส" (Pyrolysis Technologies) ที่ในขณะนี้ มีหลายประเทศได้เริ่มพัฒนานวัตกรรมแปลงขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกันบ้างแล้ว มาดูกระบวนการกันจิ!

กระบวนการของ ไพโรไลซิส (Pyrolysis) เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมัน มีขั้นตอนดังนี้ครับ
1. เริ่มจากการคัดแยกขยะพลาสติกที่ใช้แล้ว
2. นำขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการ ไพโรไลซิส (ระบบกลั่นน้ำมันแบบจำกัดอากาศ หรือไร้อากาศ)
3. “นำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้ไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน”
4. ได้น้ำมันดีเซลที่นำมาใช้สำหรับเครื่องยนต์

การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง คือสาเหตุของการเกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก ก๊อดจิจึงอยากให้เพื่อน ๆ ช่วยกันแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง