สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ใช้พลาสติกอย่างไรให้คุ้มค่า ช่วยลดปัญหาขยะล้นโลก

ใช้พลาสติกอย่างไรให้คุ้มค่า ช่วยลดปัญหาขยะล้นโลก

ใช้พลาสติกอย่างไรให้คุ้มค่า ช่วยลดปัญหาขยะล้นโลก

ปัจจุบันขยะพลาสติกยังเป็นสิ่งที่ต้องจัดการอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดปัญหาขยะลงสู่ท้องทะเล ลดปัญหาขยะพลาสติกล้น และลดปัญหาการปนเปื้อนต่าง ๆ

แล้วจะมีวิธีไหนบ้างนะ? ที่เราจะช่วยลดขยะพลาสติกเพื่อช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น ตามก๊อดจิมาดูเลยครับ

แยกชนิดของพลาสติกให้เป็น : เพราะพลาสติกแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป และแน่นอนว่าย่อมมีกระบวนการหลอม การขึ้นรูปแตกต่างกันไปอีกด้วยเหมือนกัน ก๊อดจิจึงอยากให้ทุกคนสังเกตสัญลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของพลาสติกแต่ละแบบ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการจัดการ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่ายขึ้น

ทิ้งให้ถูกถัง : การทิ้งขยะให้ถูกถัง ถูกประเภทจะช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของขยะชนิดอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย ขยะอันตราย ขยะเปียก เป็นต้น

ส่งไปรีไซเคิล : การส่งพลาสติกไปรีไซเคิลจะช่วยลดการเผาขยะพลาสติก ช่วยลดมลพิษ และเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกได้ โดยเพื่อน ๆ สามารถส่งไปได้ตามโครงการต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น

  1. โครงการวน (Won)
  2. โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก
  3. โครงการพรีเชียสพลาสติกกรุงเทพ
  4. โครงการหลังคาเขียว
  5. โครงการกรีนโรด Green Road
  6. โครงการผ้าบังสุกุลจีวร จากขวดพลาสติกรีไซเคิล

นำกลับมาใช้ซ้ำ : วิธีนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุด และเริ่มได้จากตัวเราเอง เพราะเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซ้ำ ใช้ให้นาน เพื่อช่วยลดการนำทรัพยากรใหม่มาใช้ในการผลิต รวมถึงสามารถลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นหลังการใช้งานได้อีกด้วย

เริ่มต้นจากวิธีง่าย ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะกับตัวของเราเอง ค่อย ๆ นำมาปรับใช้อย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก และช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอีกเป็นกองเลยครั