สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่มองไม่เห็น

ฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่มองไม่เห็น
🌪 ฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่มองไม่เห็น
แต่ส่งผลต่อสุขภาพของเพื่อน ๆ 😷
ก๊อดจิเลยมาพร้อมวิธี หยุด ลด เลี่ยง ! PM 2.5 ด้วยมือเราเอง
มีวิธีอะไรบ้างตามก๊อดจิมาดูเลย!

🔥 เริ่มจากการหยุด ! กำจัดหรือทำลายขยะด้วยการเผาใน
ที่โล่งแจ้ง เพราะกว่า 35% ของการเกิด PM 2.5
มาจากการเผา หรือทำลายขยะต่าง ๆ ทั้งใน
พื้นที่ส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นการเผาใบไม้ หรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่
ทำเกษตรกรรมด้วยการเผาไร่ เผานา

✔ ดังนั้น เพื่ออากาศที่ดีขึ้นลองปรับมาส่ง
เข้าโรงกำจัดขยะก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลด PM 2.5 ได้นะคร้าบ

🚗 ลดการขับรถยนต์ส่วนตัว
รู้ไหมครับว่า? การจอดรถยนต์แบบไม่ดับเครื่อง
จะสร้างควันและมลพิษมากกว่าตอนรถวิ่ง
อยู่บนถนนแบบปกติถึง 5 เท่า

✔ หากจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว
ควรหมั่นตรวจเช็กสภาพรถยนต์อยู่เสมอ
โดยเปลี่ยนไส้กรอง และถ่ายน้ำมันเครื่องตามเวลาที่กำหนด

✔ การใช้ระบบขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกวิธี
ที่ช่วยโลกได้เหมือนกันคร้าบ

🌫️ เลี่ยงกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ก่อให้เกิดควันจำนวนมาก
กิจกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างสามารถ
สร้างมลพิษทางอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร
ด้วยการใช้เตาถ่าน การจุดธูปในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น

✔ ลองเปลี่ยนมาใช้ธูปไร้ควัน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดฝุ่นได้คร้าบ

ช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 เริ่มกลับมาแล้ว เพื่อน ๆ ลองนำวิธี
หยุด ลด เลี่ยง PM 2.5 ของก๊อดจิไปปรับใช้
ในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรากันนะคร้าบ 😷💙