สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เช็คด่วน! 8 อาการ "โอมิครอน" โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่

เช็คด่วน! 8 อาการ "โอมิครอน" โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
🛑 เช็คด่วน! 8 อาการ "โอมิครอน" โควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
🔎 พบอาการ 'ไอ' มากที่สุด รองลงมาคือ 'เจ็บคอ'
ส่วนอาการ 'ได้กลิ่นลดลง' พบน้อยที่สุด

🦠#โอมิครอน ได้เริ่มต้นกลายพันธุ์ และแพร่เชื้อในประเทศไทย
ช่วงประมาณเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา
โดย 8 อาการที่พบมากที่สุด* คือ

☑️ อาการไอ 54 %
☑️ เจ็บคอ 37 %
☑️ มีไข้ 29 %
☑️ ปวดกล้ามเนื้อ 15 %
☑️ มีน้ำมูก 12 %
☑️ ปวดศีรษะ 10 %
☑️ หายใจลำบาก 5 %
☑️ ได้กลิ่นลดลง 2 %

อ้างอิง :https://swiy.io/Omicron

*หมายเหตุ : จากกลุ่มผู้ป่วยที่พบในประเทศไทย
จำนวน 41 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค. 2565)

📌 สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ป่วย
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจโควิด 19 ฟรี
โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://swiy.io/PTTCOVID19

#ลมหายใจเดียวกัน