สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

แยกพลากสติกอย่างไร ให้ขายได้ราคาดี

แยกพลากสติกอย่างไร ให้ขายได้ราคาดี

♻️ แยกพลากสติกอย่างไร ให้ขายได้ราคาดี
👆 ปัจจุบันสิ่งของต่าง ๆ ยังคงมีพลาสติก
เป็นส่วนประกอบ เพราะพลาสติกยังเป็นที่นิยม
ด้วยคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว ทั้งความแข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน

🚫 แล้วเพื่อน ๆ รู้ไหมว่าถ้าขยะพลาสติกถูกทิ้ง
ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ได้รับการคัดแยก
และกำจัดอย่างถูกวิธี จะส่งผลให้เกิดมลภาวะ
ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาอีกด้วย 😱

👉 งั้นวันนี้ก๊อดจิจะพาเพื่อน ๆ ไปเพิ่มมูลค่า
พลาสติกในบ้านแทนการกำจัดทิ้ง ด้วยการนำไปแยก
และขายเพื่อสร้างรายได้แบบง่าย ๆ กันคร้าบ!
♻ โดยขั้นตอนแยกพลาสติกเหล่านี้ก็ง่ายมาก

🍃 เริ่มต้นจากการนำพลาสติกที่ได้มา
แกะฉลากยี่ห้อออกให้เรียบร้อย
🍃 ล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์พลาสติก
🍃 หากเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุประเภทขวดน้ำดื่ม
ทำการแยกฝา ส่วนของฝาน้ำดื่มสามารถ
นำไปขายเพิ่มมูลค่าได้อีก
🍃 ขั้นตอนสุดท้าย คือการบีบให้ขวดมีขนาดเล็กลง
เพียงเท่านี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการขายได้แล้ว
🍃 บรรจุลงถุงให้เรียบร้อยเพื่อนำไปขายโรงรับขยะรีไซเคิล
หรือส่งต่อไปรีไซเคิลตามกระบวนการ

🚫 แต่ก่อนที่จะนำไปขายสู่โรงรับขยะรีไซเคิลนั่น
เพื่อน ๆ อย่าลืมแยกประเภทพลาสติกก่อนนะครับ
ประเภทของพลาสติกแต่ละชนิดก็จะมีระบุไว้
อยู่บนบรรจุภัณฑ์ เหตุผลที่ต้องแยกประเภทพลาสติก
ก็เพราะว่า แต่ละประเภทขายได้ราคาไม่เท่ากัน อาทิ

💰 ถุงใส ประเภท PP ขายได้ประมาณ 14 บาท/กิโลกรัม
💰 ขวดใสไม่มีฉลาก ประเภท PET
ขายได้ประมาณ 11 บาท/กิโลกรัม
💰 ขวดใสมีฉลาก ประเภท PET ขายได้ประมาณ 9 บาท/กิโลกรัม
💰 ท่อสีฟ้า ประเภท PVC ขายได้ประมาณ 3.5 บาท/กิโลกรัม
💰 พลาสติกรวม ขายได้ประมาณ 2 บาท/กิโลกรัม

หรือที่บ้านใครมีพลาสติกประเภทอื่นก็สามารถขายได้นะครับ
โดยเข้าไปเช็กราคาปัจจุบันได้ผ่านทางเว็บไซต์
สมาคมรีไซเคิลขยะ และรับซื้อของเก่า คลิกจิ : https://ptt.onl/RECYCLE1

🌎 เห็นไหมหละครับว่าพลาสติกนอกจากจะผลิตขึ้น
มาเพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว
ยังสามารถสร้างรายได้ให้เพื่อน ๆ
เพียงแค่แยกก็ก่อนขายเท่านั้นเองแหละคร้าบ 💙