สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

เพราะโลกมีใบเดียวการตลาดสีเขียวจึงสำคัญ

เพราะโลกมีใบเดียวการตลาดสีเขียวจึงสำคัญ
💬♻ เพราะโลกมีใบเดียวการตลาดสีเขียวจึงสำคัญ

👉 กลยุทธ์การตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing
คือ ธุรกิจที่วางกลยุทธ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการส่งต่อผลิตภัณฑ์สีเขียว
ให้ถึงมือผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่น

- ลดการปล่อยสารพิษหรือสารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
- ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ย่อยสลายเองได้
- ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างขยะมากเกินไป
ออกแบบให้ใช้งานได้ทนทาน ซ่อมแซมได้
- โฆษณา หรือสร้างแคมเปญการตลาดที่สื่อสาร
ถึงคุณลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

🌎 และกลยุทธ์ Green Marketing ยังส่งผล
ให้เกิดประโยชน์หลายด้านกับผู้บริโภคอย่างเราอีกด้วยคร้าบ
✔️ สร้างค่านิยมรักษ์โลก
ผู้บริโภคสายกรีนก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้าจะคำนึง
จากสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างจิตสำนึกที่ดี
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

✔️ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
การตลาดสีเขียวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
สำหรับผู้บริโภคที่อยากจะมีส่วนร่วม
ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
เช่น การที่โรงแรมวางป้ายเล็ก ๆ ไว้ข้างผ้าเช็ดตัว
พร้อมข้อความบอกผู้เข้าพัก ว่าสามารถเลือกใช้
ผ้าเช็ดตัวซ้ำอีกได้ ก็ถือเป็นอีกวิธีที่ให้ผู้บริโภค
ได้มีส่วนร่วมในการรักษ์โลก เป็นต้น

✔️ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการส่งต่อ
สินค้าถึงมือผู้บริโภคล้วนแต่คำนึงถึง
สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก จึงลดปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✔️ โลกน่าอยู่ขึ้น ลดการเกิด Carbon Footprint
Carbon Footprint คือก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เมื่อผู้บริโภคหันมา
ใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียว ก็จะช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วย

🍃 รู้แบบนี้แล้ว ! โลกน่าอยู่เริ่มต้นได้จากตัวเรา!
แล้วมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงโลกกันนะคร้าบ 💙