สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ปลูกต้นไม้ในห้องนอนส่งผลเสียต่อเรา จริงหรือ?

ปลูกต้นไม้ในห้องนอนส่งผลเสียต่อเรา จริงหรือ?
ความคิดเดิมๆ ที่ว่า ไม่ควรปลูกต้นไม้ในห้องนอน เพราะมันจะแย่งอากาศเราหายใจในตอนกลางคืนนั้น ไม่เป็นความจริงเลย เพราะต้นไม้บางชนิดก็สามารถคายออกซิเจนในตอนกลางคืนได้  และยังทำให้เราสดชื่นอีกต่างหาก เช่น ต้นลิ้นมังกร ต้นเศรษฐีเรือนใน ต้นเยอบีร่า ต้นหมากเหลือง เป็นต้น