สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

สื่อประชาสัมพันธ์

GODJI

มาเปิดโลกพลังงาน และสิ่งแวดล้อม และรู้จักเกร็ดไลฟ์สไตล์ กับ Godji Tips

ปรับซักนิด ชีวิตก็เปลี่ยน

ปรับซักนิด ชีวิตก็เปลี่ยน
1. ภูมิใจในตัวเองมากขึ้น
- ลองเปลี่ยนมาดูว่า เรามาไกลขนาดไหน แค่นี้เราก็มีกำลังใจในการทำตามเป้าหมายได้มากขึ้นแล้ว
2. กล้าตัดสินใจมากขึ้น
- ทิ้งความกลัวไว้กับปีเก่าๆ แล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ที่มีความกล้าในการตัดสินใจมากขึ้น มันจะทำให้คุณเติบโตขึ้น
3. คิดบวก มองด้านดี
- ลองมองในแง่บวกบางครั้งอาจจะเจอสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ ทำให้เรามีกำลังใจสู้กับปัญหา