การประกอบธุรกิจที่ปตท. ดำเนินการเอง

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม