Media

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

Media

สถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันในตลาดโลก

โดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • โรงกลั่นของบริษัท Petrochina ของจีนลดการกลั่นในเดือน ก.พ. 63 ลง 320 KBD หรือประมาณ 9.6% จากกำลังการกลั่นทั้งหมด 3.32 MMBD ทั้งนี้ Petrochina, Sinopec และ China National Offshore Oil Company ลดกำลังการกลั่นรวมไปแล้วประมาณ 940 KBD   
  • นาย Alexander Novax รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซียให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 63 ว่าไวรัสโคโรนาจะทำให้อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2563 ปรับลดลงประมาณ 150 -200 KBD นอกจากนี้นาย Novax ยังกล่าวอีกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันดิบของ สหรัฐฯ ในปีนี้ จะอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1 MMBD YoY เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ระดับ 1.3 MMBD YoY  ซึ่งรัสเซียยังต้องการเวลาในการต้องประเมินผลกระทบไวรัสโคโรนาต่อสถานการณ์ตลาด                           
  • รัสเซียยังไม่แสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อข้อเสนอของ Joint Technical Committee (JTC) ในการประชุมวันที่ 4-6 ก.พ. 63  ของ OPEC+ ซึ่งเสนอให้ลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพิ่มเติม 600 KBD  และจับตามองการประชุม OPEC+ จะมีการประชุมที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวันที่  5-6 มี.ค. 63