Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

24.02.2563
บอร์ด ปตท. รับทราบผลประกอบการ รายได้ส่งรัฐ อนุมัติเงินปันผล พร้อมบริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ