สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวความเคลื่อนไหว

01.07.2565
ปตท. ประกาศความสำเร็จ รวมพลังคนไทย เดิน-วิ่งต่อลมหายใจเพื่อน้องกว่า 60,000 คนกลับสู่ระบบการศึกษา พร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยาวชนในภาวะวิกฤติการศึกษา รวมงบสนับสนุน 171 ล้านบาท