Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

Media

ข่าวความเคลื่อนไหว

ปตท. ได้รับโล่รางวัล ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี 2562

02 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณณภัค กรรณสูต  ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เข้ารับรางวัลโล่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี 2562 จาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ปตท. ให้การสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในการปลูกและฟื้นฟูป่าของ ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี   

ทั้งนี้ ในปี 2561 ปตท. ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชนรอบแปลงปลูกป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อาทิ การส่งเสริมการปลูกพืชเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว ได้แก่ กาแฟ อะโวคาโด แทนการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเกษตรระยะสั้น ที่เกษตรกรมักเผาตอซังอันก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ