สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

สมัครงาน

สมัครงาน

ถาม : อยากร่วมงานกับ ปตท. ไม่ทราบว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ :
สามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและสมัครงานได้ที่ สมัครงานกับ ปตท.