สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ถาม : ขอข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน

ตอบ :

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานกับ ปตท. ได้ที่ “ฝึกงานกับ ปตท.หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล โดยส่ง email ถึง sourcing@pttplc.com