Media

คำถามที่พบบ่อย

Media

คำถามที่พบบ่อย

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ถาม : ขอข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน

ตอบ :
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าฝึกงานกับ ปตท. ได้ที่ "การฝึกงานกับ ปตท. " หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดย
ตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2537 2602