สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

สื่อประชาสัมพันธ์

คำถามที่พบบ่อย

ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม

ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม

ถาม : ขอข้อมูลการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตอบ :
ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ส่วนตลาดและขายก๊าซอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2537 3235-9 หรือ
email : ngsales@pttplc.com