รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

ค้นหาสำนักงาน

แสดงผลทั้งหมด 49 รายการ

สำนักงานใหญ่

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-2000
โทรสาร : 0-2537-3498-9

สำนักงานพระโขนง

555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2239-7001-3
โทรสาร : 0-2239-7118

ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง

555, ถนน I-8, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 34331, 34333
โทรสาร :

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางจาก

211 หมู่ที่ 1 ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2239-7070, 7076
โทรสาร : 0-2239-7085

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวนครสวรรค์

629 ม.2 ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0-5638-6656
โทรสาร : 0-5638-6661

ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 35000
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 35014

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 35000
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 35014

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 (ไทรโยค)

บ้านไทรทอง ต.ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 34680
โทรสาร :

ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0-2537 2000 ต่อ 5000, 0- 3827-4390-5
โทรสาร : 0-2537 2000 ต่อ 5014-5, 0-3827-6390