รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

ค้นหาสำนักงาน

แสดงผลทั้งหมด 38 รายการ

สำนักงานใหญ่

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2537-2000
โทรสาร : 0-2537-3498-9

สำนักงานพระโขนง

555 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2239-7001-3
โทรสาร : 0-2239-7118

ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีชายฝั่ง

555, ถนน I-8, นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 34331, 34333
โทรสาร :

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวนครสวรรค์

629 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์
โทรศัพท์ : 0-5638-6656
โทรสาร : 0-5638-6661

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางจาก

211 หมู่ที่ 1 ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2239-7070, 7076
โทรสาร : 0-2239-7085

ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0-2537 2000 ต่อ 35000, 0- 3827-4390-5
โทรสาร : 0-2537 2000 ต่อ 35014-5, 0-3827-6390

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อในทะเลและสถานีชายฝั่ง ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0-2537 2000 ต่อ 35273, 0- 3827-4390-5 ต่อ 35273
โทรสาร : 0-2537 2000 ต่อ 35274, 0- 3827-4390-5 ต่อ 35274

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

71 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 35802, 035-387100-6
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 35809

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

555/6 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 38540
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 38563, 38564