รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม และการส่งเสริมเทคโนโลยี อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดย ปตท. ได้รับรางวัล การจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
ปี 2562

ปตท. คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “SET Awards 2019”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ปธบ. พร้อมด้วย คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ปธง. ร่วมรับรางวัลจากงาน “SET Awards 2019”