รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

ค้นหาสำนักงาน

แสดงผลทั้งหมด 38 รายการ

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1

59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 35000
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 35014

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2

71 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 35802, 035-387100-6
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 35809

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

555/6 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 38540
โทรสาร : 02-537-2000 ต่อ 38563, 38564

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4

222 ถนนเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 0-4330-6942-43
โทรสาร :

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5

111 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบล สามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ : 0-2537 2000 ต่อ 35931, 0-3231-7371-9
โทรสาร : 0-2537 2000 ต่อ 35909, 0-3231-7385

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6

555 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2537-4500, 02-537-2000 ต่อ 34533
โทรสาร : 0-2537-1605

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7

2 หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
โทรศัพท์ : 0-2537-2000 ต่อ 34850
โทรสาร : 0-2537-2000 ต่อ 34853

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 (ท่าม่วง)

88 หมู่ 6 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 38632
โทรสาร : 034-510-415

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 (ไทรโยค)

บ้านไทรทอง ต.ลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 02-537-2000 ต่อ 34680
โทรสาร :