รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

รู้จักกับ ปตท.

ที่ตั้งสำนักงาน

ค้นหาสำนักงาน

แสดงผลทั้งหมด 38 รายการ

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานเชียงใหม่

57 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5328-1600
โทรสาร : 0-4339-4053

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานเชียงราย

ท่าอากาศยานเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5379-3700
โทรสาร : 0-5327-7279

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 96 ม.3 ถ.สนามบิน ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 0-7422-7248
โทรสาร : 0-7422-7247

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานหัวหิน

ท่าอากาศยานหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 0-3252-0379
โทรสาร : 0-3252-0379

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 73/68 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 077-281-0789
โทรสาร : 0-7728-1081

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0-4532-1125
โทรสาร : 0-4532-1910

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานอุดรธานี

ท่าอากาศยานอุดรธานี ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โทรศัพท์ : 0-4222-2345, 0-4224-6213 ต่อ 4781
โทรสาร : 04-222-2345

สถานีเติมน้ำมันอากาศยานอู่ตะเภา

ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ : 0-2239-7608
โทรสาร : 0-2239-7607

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-676-000
โทรสาร : 038-676-195