รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. คว้ารางวัลสูงสุดด้านความยั่งยืน และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากเวที SET Awards 2022

28 ตุลาคม 2565
ปตท. ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร รวม 2 รางวัล ประกอบด้วย
1. รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน
(Sustainability Awards of Honor) และ
2. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม
(Best Innovative Company Awards) จากผลงานการพัฒนานวัตกรรม “PTT EV Charger and Charging Platform” สะท้อนความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2022” ด้วย

รับรางวัลเมื่อ: 28 ตุลาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร