รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. รับรางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มทรัพยากร” ประจำปี 2562

01 ธันวาคม 2563

ปตท. รับรางวัล “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน” และ “หุ้นขวัญใจมหาชนกลุ่มทรัพยากร” ประจำปี 2562 โดยตัดสินจากนักลงทุนอย่างแท้จริง


ผู้มอบรางวัล : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับบริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รับรางวัล/จัดอันดับ : 1 ธันวาคม 2563