รู้จักกับ ปตท.

คำถามที่พบบ่อย

รู้จักกับ ปตท.

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : จำเป็นต้องแนบหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ พร้อมรายชื่อผู้ร่วมคณะในระบบทุกครั้งหรือไม่?
ตอบ : จำเป็น เนื่องจาก ปตท. ต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานภายในขององค์กรต่อไป
ถาม : หลังจากแจ้งขอเข้าเยี่ยมชม จะได้รับการติดต่อแจ้งผลกลับจาก ปตท. ภายในกี่วัน?
ตอบ : ปตท. จะแจ้งกลับผลการพิจารณาการขอเข้าเยี่ยมชมภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว
ถาม : การเดินทางมายังสำนักงานใหญ่ ปตท. คณะเยี่ยมชมสามารถนำรถส่วนตัวมาเองได้หรือไม่?
ตอบ : เนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ มีค่อนข้างจำกัด เพื่อความสะดวกของคณะเยี่ยมชม จึงขอแนะนำให้เดินทางมาพร้อมกันโดยรถบัสหรือรถตู้ ซึ่งทาง ปตท. จะจัดสำรองพื้นที่จอดรถให้ล่วงหน้า หรือมาโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ
ถาม : คณะเยี่ยมชมสามารถมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของ ปตท. ได้หรือไม่?
ตอบ : ด้วย ปตท. มีนโยบาย NO GIFT POLICY จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณางดให้ของขวัญหรือของที่ระลึกทุกประเภทแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปตท.