รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. รับรางวัลเกียรติยศจากเวที TGDA 2022

14 กันยายน 2565
ตอกย้ำการดำเนินงานของ "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง" โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. สำหรับการได้รับรางัล Thailand Green Design Awards 2022 (TGDA) ในสาขาประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังม (Social Contribution)

ประกาศรางวัลเมื่อ: 14 กันยายน 2565
ผู้มอบรางวัล: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์