รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัลองค์กรหัวใจทองคำ เชิดชูผลงานสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมสู้ภัยโควิด 19

31 มีนาคม 2565

          ในงาน Golden Heart Award เพื่อเชิดชูเกียรติ และยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรม รวมถึงมีคุณประโยชน์แก่สาธารณกุศล ดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะพึ่งพิง และผู้ด้อยโอกาสในการบรรเทาสาธารณภัย จากสถานการณ์โควิด 19

ประกาศรางวัลเมื่อ: 31 มีนาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ