รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน

25 พฤษภาคม 2565

          โดยรางวัลนี้มอบให้แก่สุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศและสามารถปรับตัวก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 และสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

ประกาศผลรางวัลเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: นิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย