รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัลองค์กรดีเด่น สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

01 กรกฎาคม 2565

          ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรดีเด่นสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2565 ให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรและบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในฐานะองค์กรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

รับรางวัลเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า