รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022

15 สิงหาคม 2565
รับรางวัลเมื่อ: 15 สิงหาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)