รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2021 สุดยอดผู้นำองค์กรไทย

31 กรกฎาคม 2565
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2021 เป็นรางวัลที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ และผู้อ่านจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมี นายศูนย์รัฐ บุณยมณี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล วางกลยุทธ์เป็นเลิศ ปรับรูปแบบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พร้อมมุ่งขับเคลื่อนองค์กรและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

รับรางวัลเมื่อ: กรกฎาคม 2565
ผู้มอบรางวัล: หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์