รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท. รับรางวัล Deal of the Year ในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2021

30 มีนาคม 2565
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุก ๆ ด้าน และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้าง ในปี 2564 ที่ผ่านมา

รับรางวัลเมื่อ: 30 มีนาคม 2565
ผู้มองบรางวัล: สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย