รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. รับมอบโล่และเกียรติบัตรในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

16 กันยายน 2563

ปตท. รับมอบโล่และเกียรติบัตรในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี 2563 รวม 11 รางวัลจาก 3 โครงการสำคัญ ได้แก่

  1. โครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (Low Carbon and Sustainable BusinessIndex: LCSi)
  2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ของสายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
  3. โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับ 7 ผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ 2 ผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
ผู้มอบรางวัล : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
รับรางวัล/จัดอันดับ : 16 กันยายน 2563