รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง รับรางวัล Eco Factory+SV และ CSR-DIW

17 พฤศจิกายน 2563

ปตท. โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง รับรางวัล Eco Factory+SV และ CSR-DIW รวม 4 รางวัล ดังนี้

  1. รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมในระดับ Gold Plus Awards
  2. รางวัลผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกียรติยศ (Honour People Awards)
  3. รางวัลทีมบริหารโรงงานอุตสาหกรรม
  4. รางวัล CSR-DIW Continuous Award
ผู้มอบรางวัล : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รับรางวัล/จัดอันดับ : 17 พฤศจิกายน 2563