รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

รู้จักกับ ปตท.

รางวัลระดับประเทศ

ปตท. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ ระดับ Gold

28 กุมภาพันธ์ 2565
ในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ประกาศรางวัลเมื่อ: กุมพาพันธ์ 2565
ผู้มอบรางวัล: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)