ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสำรวจและผลิต

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสำรวจและผลิต

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)

ปตท. ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. คือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพเมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย โมซัมบิก ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก บราซิล คาซัคสถาน แองโกลา และโอมาน

แผนที่โครงการ ปตท.สผ.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565)

PTTEP Project