ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสำรวจและผลิต

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจสำรวจและผลิต

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)

ปตท. ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. คือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สหภาพเมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย โมซัมบิก ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก และบราซิล

แผนที่โครงการ ปตท.สผ.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

PTTEP Project