ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

ระบบการทำงานเครื่องยนต์ก๊าซ NGV มี 2 ระบบหลัก ด้วยกัน คือ

ระบบดูดก๊าซ (Fumigation) ออกแบบมาให้ใช้กับรถยนต์ที่เป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ระบบมิกเซอร์
มีหลักการทำงาน คือ ก๊าซ NGV ความดันสูงจากถังบรรจุไหลผ่านมายังอุปกรณ์ลดความดัน จ่ายก๊าซฯ ไปผสมกับอากาศ ที่บริเวณท่อร่วมไอดี โดยใช้อุปกรณ์ผสมก๊าซฯ กับอากาศ (Gas Mixer) และผ่านเข้าห้องเผาไหม้ ปริมาณการจ่ายก๊าซฯ จะขึ้นอยู่กับการปรับตั้งสกรูปรับก๊าซฯ ซึ่งเป็นระบบที่ติดตั้งง่าย ราคาถูก แต่มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงกว่าระบบ Injection

ระบบฉีดก๊าซ (Injection) ที่ออกแบบมาให้ใช้กับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดน้ำมัน (Fuel Injection) ซึ่งส่วนใหญ่ ประกอบในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา
มีหลักการทำงาน คือ จะมีกล่องควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ (ECU) ซึ่งเปรียบเหมือนสมองกล ที่จะรับข้อมูลสภาวะต่างๆ ของรถยนต์ เช่น อุณภูมิ ความดันอากาศ ฯลฯ จากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อมาใช้ในการประมวลผลการสั่งจ่ายก๊าซฯ เลียนแบบการทำงานของหัวฉีดน้ำมัน ได้อย่างละเอียดในทุกรอบการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้สมรรถนะและกำลังของเครื่องยนต์ใกล้เคียงการใช้งานในระบบน้ำมันและการจ่ายเชื้อเพลิงที่แม่นยำกว่าทำให้ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่าระบบดูด การปรับจูนระบบก๊าซฯ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับจูน


ประเภทของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV มีดังนี้

  1. รถที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว (Dedicated NGV)
    ส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานโดยตรง (Original Equipment Manufactured: OEM) ซึ่งเครื่องยนต์จะถูกออกแบบให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ และจะมีการออกแบบให้ถังบรรจุก๊าซฯ ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อย ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทั้งในรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  2. รถ NGV ระบบเชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel System)
    สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผู้ใช้สามารถเลือกใช้น้ำมันเบนซิน หรือก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง โดยการปรับสวิตช์เลือกใช้เชื้อเพลิง ระบบนี้มีทั้งรถ NGV จากโรงงานผลิต หรือนำรถยนต์เบนซินมาติดตั้งอุปกรณ์ NGV ภายหลัง ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในรถยนต์ขนาดเล็ก
  3. รถ NGV ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel System: DDF)
    เป็นระบบที่ใช้ก๊าซฯ ร่วมกับน้ำมันดีเซล หรือเลือกใช้น้ำมันดีเซลเพียงอย่างเดียว ผู้ใช้สามารถปรับสวิตช์เลือกใช้เชื้อเพลิงได้ โดยอัตราส่วนก๊าซ NGV ต่อน้ำมันดีเซลจะขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องยนต์ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ก๊าซฯ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ทั้งในรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่


นอกจากนี้ ในยุคส่งเสริมการใช้ก๊าซ NGV ยังมีการดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิง NGV อย่างเดียว ได้แก่ ระบบ Delicated Retrofit ซึ่งเป็นการดัดแปลงลูกสูบ ฝาสูบ ติดตั้งหัวเทียน เพื่อช่วยจุดระเบิด และการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเดิมเป็นเครื่องยนต์ NGV โดยใช้ตัวถัง (Chassis) รถยนต์คันเดิม หรือที่เรียกว่า Re-powering

หมายเหตุ รถยนต์ขนาดเล็ก ประกอบด้วย รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ / รถยนต์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย รถบรรทุก รถหัวลาก รถโดยสาร