ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER

การให้บริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุงรถ NGV โดยทีมงานช่างผู้ชำนาญจาก ปตท.ศูนย์ติดตั้งและซ่อมบำรุง NGV CARE CENTER สาขารังสิต ในสถานีบริการ NGV (ซอยพหลโยธิน 96)
     - บริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุงรถ NGV
     - บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรอง
     - จำหน่ายสินค้าสัมพันธ์ และอุปกรณ์ NGV

 ที่ตั้ง : ซ.พหลโยธิน 96 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี