ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรต่างๆ ของ PTT NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรต่างๆ ของ PTT NGV

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card)

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่สถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ NGV ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ


ลดขั้นตอน ไม่ต้องจัดการเงินสด ป้องกันการทุจริต ใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด กำหนดวงเงินตามที่ต้องการได้ทั้งแบบ วงเงินบาท และลิตร ปลอดภัยด้วยรหัส PIN Code (ถ้าต้องการ)

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้ประเภทบัตรพีทีที ฟลีทการ์ด

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กสิกรไทย)
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กรุงไทย)

บัตรเติมก๊าซ NGV


บัตรเติมก๊าซ ปตท. จะเป็นบัตรสำหรับใช้กับรถยนต์ที่ใช้ NGV ในการขอรับบริการเติมก๊าซ NGV จากสถานีบริการ NGV ของ ปตท. หรือสถานีบริการอื่นๆ เช่น บางจาก ซัสโก้ เป็นต้น ซึ่งในกรณีที่มีการขอใบเสร็จรับเงินจากสถานีบริการ NGV จะปรากฏเลขทะเบียนตามบัตรเติมก๊าซ ทั้งนี้ในกรณีที่สถานีบริการ NGV ขอเรียกบัตรฯ ผู้ใช้บริการเติมก๊าซฯ ต้องแสดงบัตรฯ ดังกล่าว มิฉะนั้นสถานีบริการ NGV จะไม่สามารถเติมก๊าซฯ ให้ได้