ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรต่างๆ ของ PTT NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรต่างๆ ของ PTT NGV

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card)

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่สถานีบริการน้ำมัน และ/หรือ NGV ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ


ลดขั้นตอน ไม่ต้องจัดการเงินสด ป้องกันการทุจริต ใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด กำหนดวงเงินตามที่ต้องการได้ทั้งแบบ วงเงินบาท และลิตร ปลอดภัยด้วยรหัส PIN Code (ถ้าต้องการ)

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้ประเภทบัตรพีทีที ฟลีทการ์ด

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กสิกรไทย)
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กรุงไทย)