ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจเสริมในสถานีบริการ NGV

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจเสริมในสถานีบริการ NGV

พื้นที่ให้เช่าในสถานีบริการ

ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอเช่าพื้นที่

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอเช่าพื้นที่
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเช่าพื้นที่
3. ส่งเอกสารกลับมาที่

สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการเช่าพื้นที่ โทร 02-537-1706
ติดต่อเรา

PTT Contact Center
1365

ติดตามข้อมูลข่าวสาร
PTT NGV LINE@

ศูนย์บริการ PTT NGV CARE Center
ซ.พหลโยธิน 96 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 02-1944766