ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

PTT Tune up & Check up

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

PTT Tune up & Check up

การให้บริการโครงการ PTT Tune Up & Check Up

ปตท. จัดตั้งโครงการปรับจูนระบบก๊าซฯ และตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV ขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดส่งทีมช่าง ปตท. ให้บริการปรับจูนระบบก๊าซฯ และตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV ฟรี ณ สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ


รายชื่อสถานีบริการ NGV

ตารางการปรับจูนระบบก๊าซและตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV โดยทีมช่าง ปตท. ฟรี ประจำเดือน กันยายน 2565ด้วยความห่วงใยจาก ปตท. ลูกค้าทุกท่าน ควรหมั่นตรวจสอบรถ NGV ของท่านตาม หลักการ 3 Check  ก่อนเติมก๊าซ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ NGV นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการพัฒนาน้ำยาเช็คการรั่วไหลของก๊าซ โดยร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. เป็นทางเลือกให้ผู้ใช้รถ NGV หรือขยายผลการใช้งานไปยังโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่มีการใช้อุปกรณ์แรงดันสูง ในการใช้น้ำยาฯที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใและสร้างความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์แรงดันทุกชนิดอีกทางหนึ่งด้วย