ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

PTT Tune up & Check up

การให้บริการโครงการ PTT Tune & Check up

ปตท. จัดตั้งโครงการปรับจูนระบบก๊าซฯ และตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV ขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดส่งทีมช่าง ปตท. ให้บริการปรับจูนระบบก๊าซฯ และตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV ฟรี ณ สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ


รายชื่อสถานีบริการ NGV

ตารางการปรับจูนระบบก๊าซและตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV โดยทีมช่าง ปตท. ฟรี ประจำเดือน มีนาคม 2563