ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

PTT Tune up & Check up

การให้บริการโครงการ PTT Tune & Check up

ปตท. จัดตั้งโครงการปรับจูนระบบก๊าซฯ และตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV ขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้รถดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดส่งทีมช่าง ปตท. ให้บริการปรับจูนระบบก๊าซฯ และตรวจเช็คอุปกรณ์ NGV ฟรี ณ สถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ


รายชื่อสถานีบริการ NGV

รายชื่อสถานีบริการ NGVจังหวัดวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด
*อยู่ระหว่างกำหนดการให้บริการ ปี 2563 - - -

ให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 083-270-8171, 082-681-8128 ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562