ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (ORCC)

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (ORCC)





ที่อยู่

ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง
555 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อเสนอแนะ ติดต่อ e-mail: 1365@pttor.com และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1365 Contact Center ตลอด 24 ชม.