ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

NGV Service Provider

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

NGV Service Provider

PTT NGV สร้างทีมงานที่มีทักษะความรู้พร้อมให้บริการย่างมืออาชีพในหลากหลายรูปแบบดังนี้

  1. NGV Calibration Center

ให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลาง น่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานี เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานีบริการ และโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญของ ปตท. ครอบคลุมบริการของกลุ่มเครื่องมือวัดด้านแรงดัน อุณหภูมิไฟฟ้า และปริมาตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนบำรุงรักษาสถานี โทร. 0 2516 2030 ต่อ 139  1. ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง ปตท

ปตท. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติจากกรมธุรกิจพลังงาน ปัจจุบัน ปตท. มีสนามฝึกดับเพลิงครบวงจร 5 สถานี พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทันสมัยให้บริการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในราคามาตรฐาน ศูนย์ฝึกแห่งนี้ยังให้คำแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงตามหลักวิศวรกรรมและบริการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์ดับเพลิง (Fire Performance Test Fire Pump) และบริการตรวจก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) ด้วยเครื่อง IR Camera

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2537 4544

  1. บริการอัดก๊าซขนส่งลดแรงดัน CNG และบริการขนส่งและแปลงสถานะ LNG สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

PTT NGV ใช้ศักยภาพและประสบการณ์จากการทำธุรกิจขนส่งและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติมาต่อยอดการให้บริการอัดก๊าซขนส่งลดแรงดัน CNG ละการให้บริการขนส่งและแปลงสถานะ LNG ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมจากการจำหน่ายก๊าซในภาคขนส่ง นอกจากนี้ PTT NGV ยังให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง