ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Innaqua

อินอควา วัสดุปิดแผลไฮโดรเจลไบโอเซลลูโลสที่วิจัยและพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มีองค์ประกอบหลักเป็นน้ำบริสุทธิ์และเส้นใยนาโนเซลลูโลส ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง เพื่อสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการรักษาบาดแผลของร่างกาย โดยความชุ่มชื้นของน้ำที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกเจ็บแผลขณะใช้งานได้ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรองรับสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จาก อย. (สผ.1) และได้รับการการรันตีคุณภาพจากสภาบันโรคผิวหนัง โดยบริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย


วิชย์กรณ์ เจียมอ่อน
โทร. 02-537-3000 ext 18385
Email: wichakorn.b@pttplc.com