ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Heavy Duty Cleaner

Heavy Duty Cleaner เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพการทำละลายสูง สามารถขจัดสิ่งสกปรก คราบเหนียวต่างๆ ออกได้ง่าย รวดเร็ว โดยที่ไม่มีส่วนผสมของกรดและเบส จึงทำให้ไม่กัดกร่อนโลหะในอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ขจัดสิ่งสกปรก เช่น จาระบี, คราบน้ำมันเครื่อง, และคราบเหนียวอื่นๆ ที่เกาะติดแน่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ใช้ล้างสิ่งสกปรกและสิ่งตกค้างภายในวาล์ว รวมถึง Lubricant หรือ Sealant เดิมที่คงค้างอยู่ให้ละลายออก ก่อนที่จะทำการ Maintenance Valve ด้วย Lubricant หรือ Sealant ใหม่ต่อไป


ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com