ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Microchannel Heat Exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดไมโครแชลแนล (Microchannel Heat Exchanger) คือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลที่มีอุณหภูมิสูงและของไหลที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดไมโครแชลแนล จะประกอบไปด้วยช่องทางการไหลระดับไมครอนเป็นจำนวนมาก จึงมีพื้นที่ผิวสัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรมากกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไป ทำให้มวลสารและพลังงานความร้อนเกิดการถ่ายเทได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในขณะที่ขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีขนาดเล็กลงมากกว่า 75% จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งในส่วนของต้นทุนก่อสร้างและกระบวนการผลิต ไม่เปลืองเนื้อที่ในการติดตั้ง สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และในกรณีที่ต้องการเพิ่ม-ลดกำลังความร้อน ก็ทำได้โดยง่าย โดยการเพิ่ม-ลดจำนวนชั้น ในการเปลี่ยนความร้อน


ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com