ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์เด่นของสถาบันนวัตกรรม

Purging Compound

เม็ดล้างทำความสะอาดเครื่องจักร (Purging Compound) เป็นนวัตกรรมของสถาบันนวัตกรรม ปตท. ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงของ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมกับสารออกฤทธิ์ทำความสะอาด (Cleaning agent) และสารตัวเติม (Filler) อื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเหมาะต่อการนำไปล้างทำความสะอาดเศษพลาสติก สี และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ตกค้างอยู่ในเครื่องจักร พร้อมทั้งป้องกันสิ่งสกปรกที่ถูกกำจัดออกไปแล้ว กลับมาติดที่พื้นผิวของเครื่องจักรได้อีกด้วย เหมาะกับการนำไปล้างทำความสะอาดเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ตัวอย่างเช่น เครื่องฉีด (Injection molding machine) เครื่องเป่า (Extrusion molding machine) รวมทั้งเครื่องผสมพลาสติก (Twin screw extruder) ในระดับอุตสาหกรรม

Product features

มีประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดสูง และใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการล้างทำความสะอาดเครื่องจักรด้วยวิธีการแบบเดิมที่ใช้เม็ดพลาสติกธรรมดาเป็นตัวไล่สี หรือสิ่งสกปรกออกมา
  • ลด Machine down time ของเครื่องจักรลง
  • ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต

ศิวพร กระแสผล
โทร. 02-537-3000 ext 18335
Email: siwaporn.k@pttplc.com